Om hvorfor biodiversitet er vigtigt

Biodiversitet – Hvordan vi kan hjælpe biodiversitet både lokalt og globalt

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i Verden og det giver os et særligt ansvar for at tænke biodiversitet ind på måder der kan inspirere og vise veje for alle de andre steder i verden, der bliver stadigt mere præget af hvordan vi mennesker lever, bygger og prioriterer

Vi kan gøre meget for biodiversitet, og samtidigt øge vores trivsel og styrke vores muligheder for at håndtere klimaforandringer, ved at tænke vild natur ind i hvordan vi bruger vores landskaber og hvordan vi designer og opbygger vores omgivelser, byer, haver og parker.

Klimaforandringer og biodiversitet

Vores byer, velfærd og samfund er truet af klimaforandringer, og her sættes der p.t. stadigt flere kræfter ind – Det gode er at de løsninger som bedst ruster os til at håndtere klimaforandringer meget ofte er de samme løsninger som bedst hjælper vores biodiversitet.

Det kan være at plante træer, lave bufferzoner, der kan håndtere oversvømmelser, eller søer som kan opmagasinere vand til brug i tørkeperioder. Det kan være beplantninger der står som værn mod errosion og kan beskytte os i ekstreme storme og ved stormflod og også give skygge og hjælpe med at holde temperaturen nede under ekstreme hedebølger.

Trivsel og biodiversitet

I Danmark bliver stadigt flere ramt af udfordringer som ensomhed, depression og stress, og over 500.000 mennesker i Danmark tager hver dag medicin mod psykiske udfordringer. Vi, og vores sundhedsvæsen, og vores fællesskaber bliver stadigt mere udfordret af at en så massiv del af os mistrives, og det har i de sidste år gjort at flere og flere eksperter og projekter har set på om naturen og kontakt til naturen kan hjælpe os til at komme i bedre balance og trives bedre. Resultaterne så langt er meget lovende. Og de samme steder, terapihaver, healende haver, naturområder, skove og stier som kan hjælpe os til bedre trivsel og helbred er i meget høj grad de samme steder og kvaliteter som kendetegner biodiversitet i balance. Natur i balance hjælper simpelthen os i balance – på måder vi ikke helt endnu forstår… Men det vigtigste er at de virker – også uden vi præcist ved hvorfor.

Fra forest bathing, til natur healing, caminovandring, silent retreats og bare det at gå en tur med en hund i naturen eller arbejde få minutter i sin have har en effekt, som kan gøre en stor forskel på vores trivsel. Og tænker vi biodiversitet ind når vi skaber og bruger disse muligheder, så gør vi både os og naturen sundere og får samtidigt en bedre balance og mere overskud.

Fokus på bedre forståelser af biodiversitet

Første skridt er at researche og skabe bedre forståelser om hvorfor biodiversitet er vigtigt og udbrede kendskab til hvordan naturens balance og vores balance er tæt forbundet. Og samtidigt hjælpe med at vise måder og stier til hvordan hver af os og vi sammen kan styrke denne balance – Det er det siden her handler om

Frits Ahlefeldt – 2022

Links:

Biodiversitet.net

Facebook.com/biodiversitet

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: