Nationalpark Kongernes Nordsjælland

263 km.2 I Nordsjælland, en ikke sammenhængende skitse til en nationalpark af skove, marker, sommerhusområder og byer, men også med vådområder, store søer og muligheder.

Natur ind i kulturen

Tekst, tegning og research af Frits Ahlefeldt

Link: Officielt site Naturstyrelsen – Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Link: Wikipedia – Kongernes Nordsjælland

Facebook officiel side: ( ca. 2000 følgere) Facebook.com/NationalparkKongernesNordsjaelland

Nationalpark Kongernes Nordsjaelland har haft en svær start siden 2018, Den satsede i starten på mere at være et turisme branding projekt, end en egentlig Nationalpark, og er stadigt et fragmenteret patchwork af naturområder og nogle få store, som Gribskov, Esrum og Arresø. Men med de to nye forslag til NaturNationalparker fokuseret på natur og biodiversitet: Hellebæk skov naturnationalpark og Gribskov naturnationalpark er der fornyet håb om at få mere natur ind i det tæt befolkede landbrugs Nordsjælland

Døm selv: Se Miljøstyrelsens eget kort over Nationalpark Kongernes Nordsjælland her

Fakta:

  • Nationalparken er ikke sammenhængende, men består af mange spredte, fragmenterede områder
  • 70% af arealet er Natura 2000 område ( ifølge Nationalparken selv )
  • Parforcejagt (link) er en del af fortællingen (En nu forbudt jagtform, der udpinte byttet)
  • Nationalparken har siden starten været under massiv kritik for ikke at give mening.
Grafisk Landkort over Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Danmark. Illustration Frits Ahlefeldt
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Keywords: nationalpark, Naturstyrelsen, Danmark, Nationalparker, miljøstyrelsen.

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑